Fruit Discovery

Fruit Discovery je voćarsko tehnološko poslovno internetsko oruđe koje funkcionira sada već 6. godinu. Fruit Discovery je zamišljen kao pomoć u profesionalnom savjetovanju nama profesionalnim savjetodavcima u voćarstvu pod vodstvom Franca Kotara.

Vremenom se profiliralo kako takav sustav poput Fruit Discoveryja ima velike koristi naročito za velike voćarske sustave koji teško prate što im se događa na parcelama i to osobito u pogledu praćenja količine i kvalitete odrađenih poslova, troškova proizvodnje te praćenja tehnoloških mogućnosti ostvarivanja maksimalnog roda po pitanju količine i kvalitete ovisno o prirodnim zadatostima.
Fruit Discovery (dalje FD) funkcionira na 3 razine:
-          FD Client
-          FD Controller
-          FD Admin

FD Client je standardna licenca pod kojom se podrazumijeva osnovna funkcionalnost FD-a. Njome upravljaju krajnji voćari i njome unose podatke važne za voćarsku proizvodnju.

FD Controller je razina iznad FD Clienta. On se koristi na većim voćarskim gospodarstvima, a uloga korisnika FD Controllera je da nadzire situaciju i poslove koje obavlja direktno korisnik FD Clienta. U načelu, FD Controllerom se koriste tehnolozi ili vlasnici voćarskih gospodarstava. Također, korisnik FD Controllera može biti i član savjetodavnog tima koji prati veći broj primatelja savjetovanja ili direktni krajnji davatelj savjetovanja. Na osnovu prikupljenih podataka i instaliranih algoritama olakšava mu se davanje optimalnih stručnih uputa krajnjem korisniku.

FD Admin je rijetko korištena licenca koju koriste samo najveća gospodarstva (tipa Evrosad, Slovenija) ili veliki savjetodavni sustavi koji imaju velik broj korisnika-voćara (tipa Inventivna rješenja d.o.o.-Inver d.o.o.)

FD Client ima slijedeće module koji se po želji mogu uključiti ili isključiti:

 1. Osobni podaci (u budućnosti s mogućnošću prezentacije svog gospodarstva i ponude)
 2. Poruke (primanje i slanje poruka, kao i savjetodavnih poruka s mogućnošću direktnog slanja fotografija s upitima za stručnu pomoć)
 3. Inventure voćnjaka (to je osnova programa. Inventure se vode kroz parcele i kroz redove. Omogućen je unos dvoreda, troreda, … iz kojih se izvode generalije voćnjaka: ukupna neto površina voćnjaka (uz analize po voćnoj vrsti, sorti i sl.), ukupna dužina redova, ukupni rodni volumen, analiza praznih mjesta i kalkulacija sadnica za narudžbu/popunu redova, …)
 4. Aktivnosti-rezidba: preciziranje vrste rezidbe, evidencija radnika, efikasnost rezidbe, analize, …
 5.  Aktivnosti-fenologija: to je ključni parametar, a analiza tih podataka nam daje sliku koji su ekološki potencijali za uzgoj, odnosno perfekcioniranje određenih voćarskih proizvodnji. Uključeno praćenje po fenologiji i evidentiranje prirasta krupnoće plodova po parcelama i sortama
 6. Aktivnosti-berba: praćenje berbe po danima, sortama, radnicima, …
 7. Aktivnosti-analize tla
 8. Aktivnosti-Agroklimatologija: moguća implementacija i automatsko skidanje i analiza podataka s agrometeoroloških stanica M2M za bolesti i štetnike
 9. Aktivnosti-gnojidba
 10. Aktivnosti-prskanja, pregled zaštitnih sredstava, preporuke
 11. Aktivnosti-Plan i realizacija roda
 12. Logistike objekata, strojeva, radnika, …
 13. Analiza uroda uz mogućnost uspoređivanja uspješnosti sorata na različitim parcelama
 14. Analiza troškova po potrošenim sredstvima za zaštitu preračunato na trošak po kilogramu proizvedene jabuke, te mogućnosti grupiranja, sortiranja, detaljnog analiziranja rezultata
 15. Analiza radova i usporedba utroška radnih sati po rezidbi, berbi i ostalim pomotehničkim radnjama te analiza troška i efikasnosti pojedine sorte s obzirom na trošak rada
 16. Analiza efikasnosti sorata s obzirom na pomotehničke parametre koje čine trošak proizvodnje: troška sredstava, trošak rada, berbe i ostalog.

Više na blog.fruitdiscovery.com

Ukoliko želite vidjeti više od demo verzije pošaljite zahtjev na info@fruitdiscovery.com

Detaljnije upute šaljemo na zahtjev!